“Бүхнийг Захирагч Нэгэн” баримтат киноны трейлер | Орчлон Ертөнцийг шинжлэх нь

Автор: Төгс Хүчит Бурханы Чуулган
Опубликовано: 07.05.2018 (03:21)
HTML код для встраивания плеера:

Христийн хөгжимт баримтат кино—Бүхнийг Захирагч Нэгэн
Оддоор дүүрэн өргөн уудам сансар огторгуйд, гарагууд мөргөлдөж, иж бүрэн цуврал үйл явцууд нь шинэ гарагуудыг бий болгодог... Сансар огторгуй дахь тоо томшгүй олон тэнгэрийн эрхэс бүгд эв зохицолтойгоор ажилладаг—хэн тэдгээрийг захирдаг вэ? Христийн хөгжимт баримтат кино—Бүхнийг Захирагч Нэгэн—удахгүй жинхэнэ баримтуудыг илчлэх болно!

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Email: contact.mn@kingdomsalvation.org
Холбоо барих:+1-917-293-9052

Энэ ведионы зарим материалыг:
“ESO
NASA/ESA and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI)/HEIC
NASA, ESA, N. Smith (University of California, Berkeley), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
NASA/CXC/JPL-Caltech/STScI
Normality by Stefan Minning
X-ray: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al; Optical: ESA, NASA/STScI; Infrared: NASA/JPL-Caltech”-аас авав

Комментарии

Защита от спама: 9+9 =

Рекомендуемое видео

Подписаться на RSS | Авторы видео | trailer-movie.ru © 2019